Certifikace

Popis


CIIRC RP95-3D je ochranná osobní pomůcka - polomaska s vyměnitelným P3 externím filtrem, která je certifikována dle ČSN EN 140:1999 na stupeň ochrany FFP3. Polomaska byla testována s P3 filtrem výrobce SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. Certifikát byl vydán na dobu tří měsíců v rámci zrychleného řízení, které je možné díky výjimce Evropské komise (č. 2020/403) udělené v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19. Certifikát je z důvodu této výjimky platný pouze na území České republiky.

Certifikát vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i, č. VUBP/006/2020.


Certifikát k nahlédnutí