CIIRC RP95-3D

Ochranná osobní pomůcka - polomaska CIIRC RP95-3D (Polomaska) s vyměnitelným externím filtrem P3 vyrobená technologií 3D tisku (MultiJet Fusion)

Polomaska


Ochranná polomaska CIIRC RP95-3D byla vyvinuta během jediného týdne výzkumným týmem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT). Jedná se o ochrannou osobní pomůcku – polomasku – s vyměnitelným filtrem P3 splňující nejvyšší stupeň ochrany. Sestava skládající se z těla masky tisknutého na speciálních 3D tiskárnách a externího filtru je certifikována dle normy EN 140:1999, a splňuje tak stejný či vyšší stupeň ochrany jako respirátor FFP3. Polomaska CIIRC R95-3D je připravena pro nasazení v těch nejtěžších klinických provozech a je ověřen postup, jak dosáhnout díky sterilizaci a dezinfekci jejího opakovaného použití. Je tedy kritickým ochranným prostředkem pro záchranu životů lékařů a dalších exponovaných pracovníků, přicházejících do styku s lidmi s podezřením nebo prokázaným onemocním COVID-19

Polomasku je možné tisknout technologií 3D tisku MJF. Je připravena pro výrobu na přístrojích HP Multijet Fusion 4200 a 5200, eventuálně řady 500. Vybraná technologie zaručuje optimální vlastnosti, jako je pružnost, nízká hmotnost nebo nepropustnost a také biokompatibilita. Polomaska není určena, připravena ani atestována pro tisk na 3D tiskárnách jiných technologií (FDM, SLS, SLA, DLP), tedy ani pro tisk na domácích 3D tiskárnách.

Na základě Memoranda o vzájemné a aktivní spolupráci ve věci boje s onemocněním COVID-19 podepsaném Ministerstvem zdravotnictví ČR, ČVUT a start-up společností ČVUT Trix Connections, s.r.o. se tento start-up jakožto držitel výhradní licence zavazuje poskytnout součinnost s výrobními podniky a participovat na výzkumu a vývoji tohoto ochranného prostředku v rámci boje s onemocněním COVID-19.

Pro boj s COVID19 poskytujeme RP95-3D licenci zdarma. Dobrodinci vítání. Případné dary na další vývoj zasílejte, prosím, na číslo účtu níže. Děkujeme!
Č. účtu: 5681563329 / 0800

Držitel licence - kontakt


TRIX Connections, s.r.o.
Nad Rokoskou 1342/10
Praha 8, 18000
IČO: 28417976

Vedená u Městkého soudu v Praze
Spisová značka: C 140074
E: info@rp95.cz
W: https://trixconnections.cz